PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT
15 Jan

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ CÁC LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

14 Jan

THÔNG BÁO THU HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

14 Jan

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI CÁC LỚP Y ĐA KHOA TRONG LỄ MACCHABÉE 2019

10 May

Thông báo khẩn v/v phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép HSSV

10 May

Nhằm nâng cao ý thức và phương pháp học tập cho Sinh viên - Trường ĐH Buôn Ma Thuột tổ chức buổi chia sẻ "Phương pháp tự học phù hợp cho Sinh viên năm nhất khoa Y - Trường ĐH Buôn Ma Thuột"

26 Apr

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO SINH VIÊN